Hệ thống quản lý chất lượng.

Hệ thống quản lý chất lượng

Chính sách quản lý chất lượng

Chúng tôi mong muốn sản xuất và cung cấp sản phẩm bằng cách thiết lập hệ thống sản xuất, chất lượng và quản lý phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

Hệ thống quản lý chất lượng

Chúng tôi đang cố gắng ngăn chặn các sản phẩm bị lỗi và giảm chất thải bằng cách áp dụng Quy trình quản lý, quy trình quản lý và quy trình hỗ trợ khách hàng. Các quy trình này được đẩy nhanh hơn nữa bằng cách tuân thủ các quy tắc cơ bản tại nơi sản xuất, vận hành dây chuyền sản xuất mẫu mực và mở rộng các dây chuyền đó thông qua các nỗ lực cải tiến liên tục và chiến dịch cấp doanh nghiệp. Với những nỗ lực này, chúng tôi có thể đạt được sự ổn định về chất lượng quy trình, khả năng cạnh tranh và hiện thực hóa sự hài lòng của khách hàng.

Kiểm soát chất lượng